Köpvillkor

Allmänna villkor

Dessa Allmänna köpvillkor gäller från och med 2017-05-01 och är tillämpliga på alla köpavtal som du ingår med Voltsam HB. Genom att beställa godkänner och accepterar du dessa köpvillkor. Också genom att registrera er som användare i vår webshop godkänner och accepterar ni samtidigt dessa köpvillkor.

Det är inte tillåtet att använda webshopen eller delar därav till syften som är förbjudna enligt svensk lag. Inte heller får webshopen nyttjas i syften att utsätta Voltsam HB för skada. Vi reserverar oss rätten att när som helst utan föregående avisering stänga av användare som bryter mot dessa villkor. Vi reserverar oss också för eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll. 

 

Priser

Samtliga priser är i svenska kronor och är angivna inklusive moms. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t ex vid större förändringar i valutakurser. Vi förbehåller oss också rätten att vid uppenbart felaktigt prissatta varor annullera ordern. Om prisförändring sker för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i orderbekräftelsen. För produkter som vid orderläggning inte finns i lager, gäller orderbekräftat pris med reservation för prisjusteringar från leverantör  eller andra omständigheter utom Voltsam HB:s kontroll. Efter en eventuell justering ska det nya priset godkännas av kunden, i annat fall annulleras ordern. 

 

Betalningsvillkor

Försäljning sker antingen mot faktura eller med kortbetalning genom Payson Checkout.
För att få handla i vår internetbutik måste du ha fyllt 18 år. 

 

Om PaysonFaktura

Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14 dagar och ingen fakturaavgift tillkommer. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Alternativt att representera ett Företag registrerat i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickas betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Mer information och fullständiga villkor finns här: https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/

 

Leverans

Bekräftade beställningar på lagerförda produkter skickas vanligen inom 1 till 3 dagar om inget annat anges på hemsidan. Transportörens leveranstid tillkommer.
Din order skickas antingen som varubrev direkt till din brevlåda eller till Postens utlämningsställe beroende på vikt och storlek. Du kommer att aviseras via SMS eller brev då paketet anlänt till utlämningsstället. Försändelser som inte är utlösta debiteras den aktuella fraktkostnaden plus en administrationsavgift på 50 kronor inklusive moms. 

 

Fraktkostnad

Vi tillämpar en fast fraktkostnad på 29 kronor på alla beställningar oavsett vad paketet väger. 

 

Transportskada

Om du vid mottagandet upptäcker att varan är transportskadad ska du omedelbart anmäla skadan till ditt utlämningsställe eller transportören som har kört ut varan till dig. Gör sedan en felanmälan direkt på vår hemsida, där du anger order- eller fakturanummer samt transportörens reklamationsnummer. Vi kontaktar Er därefter för mer information om åtgärd. 

 

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. I de fall varan hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt och en värdeminskning skett kommer Voltsam HB att debitera kunden för denna värdeminskning. 

Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka hela din beställning så återbetalar vi ditt fakturabelopp inklusive den ursprungliga fraktkostnaden. Alla eventuella tillbehör som exempelvis bruksanvisning ska finnas med vid returen. Om du skickar tillbaka en del av beställningen betalar vi inte tillbaka den ursprungliga fraktkostnaden. Innan återsändandet ska kunden fylla i returformuläret på Voltsam HB:s hemsida där ett returnummer erhålles. Returnumret ska följa med i returfrakten. Erhållande av returnummer utgör inte i sig ett godkännande av ångerrätten. Vid återsändandet ska kunden betala returfrakten. Varan bör vara förpackad ett skyddande ytteremballage då det åligger kunden att varan inkommer till Voltsam HB i ett oskadat skick. Returen ska vara postad senast 14 dagar after att du mottagit den. Ångerrätten godkänns först när Voltsam HB mottagit varan och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor. Vid fullt godkännande av ångerrätten görs återbetalningen inom 14 dagar från det att vi mottagit varan.  
Du som kund har även möjlighet att ångra köpet fram till dess varan paketeras. Orderstatus kan kontrolleras på ”Mitt konto” och en begäran av hävning av köpet meddelas oss via e-mail eller per telefon. 

 

Reklamation

Du som konsument har i enlighet med svensk lagstiftning alltid rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation ska lämnas till Voltsam HB inom 2 månader från det att felet upptäcktes. Uppstår felet inom 6 månader från inköpsdatum, och ingen yttre åverkan kan påvisas, anses felet vara ursprungligt. Har felet uppstått efter 

Innan återsändandet ska kunden fylla i returformuläret på Voltsam HB:s hemsida där ett returnummer erhålles. Returnumret ska följa med i returfrakten. Erhållande av returnummer utgör inte ett godkännande av reklamationen. Vid återsändandet betalar kunden returfrakten som vid godkänd reklamation återbetalas. Varan ska vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage då det åligger kunden att varan inkommer till Voltsam HB i ett oskadat skick. Varor som returneras mot postförskott eller efterkrav löses ej ut. Vid godkänd reklamation repareras/byts varan ut, eller så görs en återbetalning inom 14 dagar från det att vi mottagit varan.   

 

Garanti

För att underlätta för dig lämnar vi även 1 års garanti på våra produkter som omfattar material- och fabrikationsfel från och med leveransdatum. Garantin gäller inte om varan hanterats felaktigt, utsatts för onormalt brukande eller på annat sätt misskötts.

Artiklar av förbrukningsart såsom uppladdningsbara batterier är undantagna från normal garanti. Felaktiga artiklar av denna art ska reklameras inom 14 dagar från det att varan mottagits. I övriga fall görs en bedömning utifrån reklammationsrätten ovan.

Innan återsändandet ska kunden fylla i returformuläret på Voltsam HB:s hemsida där ett returnummer erhålles. Returnumret ska följa med i returfrakten. Erhållande av returnummer utgör inte ett godkännande av garantiärendet. Vid återsändandet betalar kunden returfrakten som vid godkänt garantiärende återbetalas. Varan ska vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage då det åligger kunden att varan inkommer till Voltsam HB i ett oskadat skick. Varor som returneras mot postförskott eller efterkrav löses ej ut. Vid godkänt garantiärende repareras/byts varan ut, eller så görs en återbetalning inom 14 dagar från det att vi mottagit varan.  

 

Felleverans

Om vi har levererat fel antal eller fel vara ber vi dig kontakta oss inom 14 dagar så att vi kan rätta till felet. Eventuellt fellevererade varor skickas därefter till oss i originalförpackningen med ett av oss godkänt fraktsätt tillsammans med kvitto och ett meddelande om felaktigheten. Fraktkostnaden ersätts sedan givetvis av oss. 

 

Ansvar

Voltsam HB:s ansvar gentemot kund till följd av fel på varan omfattas bara av vad som anges i dessa Allmänna köpvillkor. Voltsam HB ansvarar inte för indirekta skador. 

 

Tvist

Om Voltsam HB och köparen inte kommer överens vid en eventuell tvist rekommenderas köparen att låta Allmänna Reklamationsnämnden avgöra tvisten. Voltsam HB följer alltid ARN:s beslut.

 

Sekretess

Voltsam HB är ansvarigt för de personuppgifter som du lämnar vid din registrering som kund hos oss. Vid registreringen godkänner du att Voltsam HB lagrar och använder dina uppgifter för att kunna leverera den vara du beställt samt för att kunna ge dig en bra service.
Enligt GDPR har du rätt att få veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Om du skulle vilja ändra någon av uppgifterna eller bli borttagen ur kundregistret kan du kontakta oss.
Voltsam HB försäkrar att dina personuppgifter inte kommer att säljas eller överlåtas till andra företag eller personer i annat fall än där det är nödvändigt för leverans av varan.
Vid betalning med Payson Checkout så hanteras era uppgifter även av Payson enligt deras policy